Toiminta- ja muita suunnitelmia

Toimintasuunnitelma 2014

HTPS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Sisältö

Seura – Kilpailut – Talkoot – Satama ja telakka – Pyysaaren kiinteistöjen kunnossapito – Ympäristöasiat – Nuorisotoiminta – Koulutus – Sukellustoiminta – Tiedottaminen – Ohjelma- ja tapahtumatoiminta – Katsastustoiminta – Pursiniemi – Toimintakalenteri 2014

Seura

Helsingin Työväen Pursiseuran vuoden 2014 tehtävänä on huolehtia kotisatamapalveluiden kestävästä ylläpidosta sekä edistää purjehduskilpailuja, nuorison purjehduskasvatusta ja muuta veneilyharrastusta. Näiden saavuttamiseksi huolehdimme kaluston ja tilojen ylläpidosta kestävällä tavalla ja panostamme tärkeiden toimintamuotojen tukemiseen. Johtokunnalla on oikeus tarvittaessa nostaa lainaa 20 000 euroon saakka ilman jäsenkokouksen päätöstä Pyysaaren ja Pursiniemen korjauksia varten.

Sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten lisäksi järjestetään seuran perinteiset tapahtumat: talvipäivä, lipunnosto Pyysaaressa vappuaattona, juhannusjuhla Pursiniemessä, lipunlasku Pyysaaressa syyskuun lopulla.

Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Eri toimikunnat kokoontuvat käytännön tehtävien edellyttämässä laajuudessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa suunnittelukokoukseen.

Vuoden 2014 alussa toteutetaan – vuonna 2008 toteutetun kyselyn tapaan – jäsenkysely, jonka tuloksia käytetään apuna johtokunnan ja toimikuntien tulevien vuosien toimintaa suunniteltaessa yhdessä aiempien vuosien kehittämissuunnitelmien kanssa.

Kilpailut

Emäsalon Lenkki purjehditaan toukokuun viimeisenä viikonloppuna.

Seura järjestää vuosipäiväkilpailun viikkoa ennen juhannusta.

Helsinki Regatta purjehditaan viikko juhannuksen jälkeen.

Tiistai-iltojen harjoituskilpailusarjat purjehditaan perinteiseen tapaan touko–kesäkuussa ja elo–syyskuussa. Tasoitusmalja päättää purjehduskauden seuran kilpailujen osalta.

Seura haki järjestettäväksi elokuussa pidettävät Kansanveneiden SM-kisat ja Louhien luokkamestaruuskisat.

Kilpailutoimikunnan jäsenten koulutukseen panostetaan edelleen ja uusia toimikunnan jäseniä etsitään aktiivisesti.

Talkoot

HTPS:n talvitalkoopäivä, la 8.3.2014 klo 11. Ajankohtaistalkoot, hoidetaan paikkoja kuntoon kiireellisyysjärjestyksessä, lumitöitä ym.

Kevätsiivoustalkoot, la 26.4.2014 klo 10. Ulkoalueiden haravointi ja siivous, sisätilojen siivous, ikkunanpesut jne Tavaraa kuormalavalle (?), katot: siivous ja korjausta ym. Poistettavien pukkien pilkkominen (touko–kesäkuun talkoot; selvitetään tarve telakkatoimikunnan kanssa).

Telakkatalkoot, ke 11.6. 2014 klo 17: telakka-alueen siivousta, pukkien siirtelyä jne.; telakka-alue ym kesäkuntoon

telakkatalkoot jatkuvat, jos tarvetta on to 12.6. klo 17,

Syystelakkatalkoot, ke 10.9.2014 klo 17; valmistelua telakointikauteen

telakkatalkoot jatkuvat. to 11.9.2014 klo 17

Kiinteistötoimikunta järjestää kaksi talkoopäivää, yhden huhtikuussa hyvissä ajoin ennen kauden alkua ja toisen lokakuussa kauden päätyttyä. Nämä on tarkoitettu erilaisiin pikkukorjauksiin.

Ympäristötalkoot järjestetään tarpeen mukaan esim. nurmikkoalueiden kunnostamiseksi.

Kilpailutoimikunta järjestää Pusukoppitalkoot, joissa maalataan Pusukoppi ja huolletaan kilpailutoimikunnan lipputanko.

Pursiniemitalkoot pidetään keväällä.

Koko vuosi 2014. Yhteenvedon teko venekunnittain talkoihin osallistumisesta talkooraporttilomakkeiden pohjalta. (Huolehditaan, että kaikesta seuran hyväksi tehdystä talkootyöstä tehdään talkooraportti. Lomakkeita löytyy vartiokopista ja ne palautetaan välittömästi talkootapahtuman jälkeen telakka-alueen punaiseen postilaatikkoon. (Kunkin tapahtuman vastuuhenkilö).

Omaehtoisen talkootyön edistämiseksi kehitetään julkisesti esillä olevaa talkootyölista, jossa tehtävien lisäksi olisi yhteyshenkilöiden tiedot tarkempaa ohjeistusta varten. 

Satama ja telakka

Telakan toimivuudesta pidetään huolta uusimalla kalustoa jatkuvasti. Tulevalla kaudella uusitaan ainakin siirtoalustoja, tunkkeja sekä liinoja. Telakan nostovinssi huolletaan ja sen moottori uusitaan tarvittaessa.

Laituriremontin yhteydessä menetetyt sähköpisteen palautetaan käyttöön eli ylikulkusillan tolpalle menevä kaapeli uusitaan ja rantamuurille sijoitetaan samanlainen tolppa kuin muilla laituriosuuksilla (tolppa on jo olemassa, tarvitaan asennus ja kaapeliveto). Nostoradan kiskoja korjataan tarpeen mukaan.

Mastonosturin uusiminen on viivästynyt ja saatetaan loppuun, kun Liikuntavirasto toimittaa uuden ponttonin nykyisen puisen perinnevenelaiturin sijalle. Uusi ponttoni on välttämätön kantavuuden vuoksi. Nosturi tullaan sijoittamaan ponttonin päähän, jolloin mastot voidaan kuljettaa suoraan mastotelineelle/-telineeltä. Jo aiempina vuosina aloitettu telakan lujakätinen siivous jatkuu.

Nostoradan sivujen korjaamista selvitetään Liikuntaviraston kanssa.

Septityhjennyspiste pidetään toiminnassa koko purjehduskauden ajan (toukokuusta lokakuuhun).

Vartiovuorojen suhteen noudatetaan vuonna 2007 käyttöön otettua järjestelmää eli 2 vuoroa/venekunta.

Telakointia syksyllä ohjeistetaan ja vinssinkäyttäjiä koulutetaan lisää.

Veneiden teknisen turvallisuuden lisäämiseksi pyritään luomaan järjestely, jossa pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat veneenomistajat voisivat jättää turvalliseen paikkaan veneensä avaimen hätätilanteita varten.

Venepaikkojen käyttöaste on käytännössä 100%. Laiturikorjaukset ja mastonosturin siirto aiheuttavat mahdollisesti vähäistä uudelleenjärjestelyä. Harkinnan alla on myös ohjeistus siitä, miten venepaikan haltija voisi halutessaan merkitä paikkansa esim. kilpailuvieraiden käytettäväksi poissaolonsa ajaksi. Eräänä vaihtoehtona on vapaan paikan merkintä vihreällä muovikartiolla tai vastaavalla. Ratkaistava on ainakin:

  • miten hoidetaan paikanhaltijan paluuajan tiedottaminen, jotta tilapäiskäyttäjä osaa siirtää veneenä
  • miten hoidetaan "vapaamerkinnän" poisto ennen paikanhaltijan paluuta?

Pyysaaren kiinteistöjen kunnossapito

Johtokunta tekee päätökset suuremmista, ulkopuolisilla teetettävistä kunnostushankkeista. Kiireellisimpiä ovat ne, joiden lykkääminen voi aiheuttaa vahinkoa rakennuksille tai seuran toiminnalle ja ne, joiden toteuttaminen joko alentaa merkittävästi seuran kustannuksia tai voi lisää ravintolan tuottoja.

Tällä hetkellä etusijalla ovat huoltorakennuksen katon kunnostus, ravintolan keittiön kohentaminen sekä talonmiehen asunnon kunnostus asuttavaan kuntoon. Myös palo- ja murtoturvallisuudessa on parannettavaa parantaminen.

Huoltorakennuksen katto vuotaa ja siitä puuttuvat asianmukaiset kattoturvavarusteet esimerkiksi lumien pudottamiseksi turvallisesti. Taovitteena on, että katon kunnostamisen eri vaihtoehdot, kustannusarviot ja rahoituspäätökset tuodaan jo vuosikokoukseen 2014, jotta korjaukset saadaan käyntiin mahdollisimman nopeasti ja voidaan jatkaa muita remontteja sen alla.

Ravintolan keittiön työturvallisuudessa, toiminnallisuudessa ja energiatehokkuudessa on merkittäviä puutteita. Ravintolatoimikunta ja kiinteistötoimikunta selvittävät yhdessä tarkoituksenmukaisia toimia keittiötilojen uusimiseksi. Näitä uudistuksia tehdään vaiheittain lähivuosien aikana.

Hälytysjärjestelyjen tarkoituksenmukaisuus ja riittävyys, pelastusjärjestelyt ja ohjeet käydään läpi ja käynnistetään tarvittavat parannukset (kiinteistötoimikunta, ravintolatoimikunta, telakkatoimikunta). Myöhemmin tällä vuosikymmenellä edessä olevia hankkeita ovat myös ravintolarakennuksen ulkomaalaus ja sen ovien ja ikkunoiden kunnostus sekä Pyysaaren energiatehokkuuden parantaminen esimerkiksi energiaprojektiryhmän tekemien säästöehdotusten pohjalta.

Talkootyönä kunnostetaan huoltorakennuksen vesikouruja sekä poistetaan edelleen ylimääräistä romua rakennuksista. Talkootyönä voidaan tehdä myös erilaisia seuralaisten käytössä olevien tilojen toiminnallisuuden kohentamisia (polttopuiden säilytys, "kesäkeittiö") sikäli kun näistä kiinnostunut talkooporukka saadaan kokoon ja hankkeet ovat johtokunnan hyväksymiä ja syyskokouksen käsittelemien tilojen käyttöperiaatteiden mukaisia.

Huhtikuussa ennen kauden alkua pidetään kiinteistö- ja ympäristötalkoot.

Ympäristöasiat

Ympäristötoimikunta jatkaa saaren viihtyisyyden ja ympäristön vaalimista Pyysaaren ympäristösuunnitelman 2006 mukaisesti. Rantamuurien nurmikoille tehdään täydennyskylvöjä ja puiden ja muiden istutusten kuntoa tarkkaillaan.

Jätteiden käsittelyn ja lajittelun opastusta kehitetään yhdessä talonmiehen, kiinteistötoimikunnan ja telakkatoimikunnan kanssa. Talkoiden yhteydessä pyritään järjestämään tietoiskuja vuonna 2013 päivitetyn jätehuolto-suunnitelman pohjalta. Kesällä 2012 järjestetty Pyysaaren ympäristövisa saa jatkoa vuonna 2014. 

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan tavoitteena on saada lisää nuoria mukaan purjehdusharrastukseen sekä kannustaa seuran nuorisojäseniä mukaan kilpailutoimintaan.

Junioritoimintaa järjestetään Pyysaaressa kevät- ja syyskaudella. Perinteiset matalan osallistumiskynnyksen junnuillat jatkuvat keskiviikko-iltaisin.

Junioritoiminnassa otetaan virallisesti käyttöön tasoryhmät, joiden avulla pyritään tarjoamaan eteenpäin vievää valmennusta aloittelijasta kilpailijaksi. Näiden ryhmien harjoituksia voidaan järjestää useampana päivänä viikossa.

Eri tasoryhmien valmennusta järjestetään seuran puolesta tai yhdessä lähialueen seurojen kanssa. Tasoryhmien valmennuksesta voidaan periä jatkossa kausimaksuja, joilla katetaan valmennuskuluja.

Kesäkuun ensimmäisellä ja toisella viikolla järjestetään jollapurjehduksen alkeis- ja/tai jatkokurssit viiden päivän päiväleirinä Pyysaaressa.

Juniorileiri pidetään Pursiniemessä edelleen tuttuun tapaan juhannuksen jälkeisellä viikolla 23.–29.6.

Junioritoimikunta pyrkii järjestämään ainakin yhden avoimen jollakilpailun kaudella 2014. Lisäksi pyritään osallistumaan joukkueella lähialueen optimisti- ja zoom kilpailuihin, sekä tarjoamaan valmennusta kilpailuihin osallistuville.

Jollakalustoa päivitetään edelleen. Tavoitteena on uusia juniori-illoissa ja valmennusryhmissä käytettävä jollakalusto seuraavan 10 vuoden aikana ja siirtää sitä mukaa vanhemmat jollat leirikäyttöön, sekä poistaa huonokuntoisimmat jollat käytöstä. Kaudelle 2014 hankitaan seuralle 1 uusi optimistijolla, joka on tarkoitettu ensisijaisesti valmennusryhmiin ja kilpailuihin osallistumiseen. Lähivuosina tulee varautua myös uuden kumiveneen ja jollalaiturin hankintaan.

Hyvin alkanutta yhteistyötä ESST:n ja sen toiminnan piirissä olevien lähialueen seurojen kanssa jatketaan ja pyritään kehittämään edelleen, mm. järjestämällä yhteistä kesä ja talviohjelmaa, valmennusryhmiä, tapahtumia ja kilpailuja.

Jatkamme ohjaajakoulutusta ja pyrimme jatkokouluttamaan nuoria ohjaajiamme yhteistyössä ESST:n kanssa. Tavoitteena on ainakin yhden uuden alkeis - ja yhden kokeneemman ohjaajan tai valmentajan saaminen mukaan seuran toimintaan.

Koulutus

1. Sääilta. Tiedotetaan ilmatieteen laitoksen sääillasta (jos sellainen järjestetään) kotisivuilla. Ellei sellaista järjestetä, pyritään järjestämään oma sääilta.

2. Köysikurssi pidetään toukokuun aikana. Kurssikokonaisuus koostuu kolmesta keskiviikkoillasta, 7.5., 14.5. ja 21.5. kello 18 alkaen Pyysaaressa. Kurssi päättyy kunakin iltana noin kello 21. Kouluttajana on Lasse Holmström. Kurssi on avoin kaikille ja maksuton. Oppilaita otetaan enintään 20 henkilöä. Purjehtijakurssilaisilla on etuoikeus.

3. Alkusammutuskurssia ei järjestetä tänä vuonna.

4. HTPS:n purjehduskoulu

Purjehtijakurssi järjestetään 2.6.–8.6. siten, että maanantai-, tiistai- ja keskiviikkoiltana on teoriajaksoja. Perjantai-iltana, lauantaina ja sunnuntaina ollaan merellä. Tukisatamana on Pyysaari. Kurssi on tarkoitettu purjehdusharrastusta aloitteleville, eikä siis edellytä aikaisempaa kokemusta. Purjehtijakurssi antaa valmiuden toimia köliveneen miehistön jäsenenä. Kurssin opettajina toimivat ainakin Markku Lehtola, Helena Venäläinen, Heikki Järvinen ja Lasse Holmström. Oppilaita otetaan enintään 15 henkilöä. Hinta on jäsenille 180 ja muille 350 euroa.

Perämieskurssi ja päällikkökurssi järjestetään 24.8 + 28.8.–31.8. Oppilaita otetaan enintään 9 henkilöä. Hinta on 370/390 euroa jäsenille/muille.

5. Melontakurssi järjestetään kesän aikana kolmena peräkkäisenä päivänä to. 14.8. – la. 16.8.2014. Tarvittavat kanootit vuokrataan jostakin melontaseurasta. Hinta määräytyy oppilaiden lukumäärän mukaan siten, että kurssin tuotto on suunnilleen sama kuin siitä koituvat kulut. Järjestelyt hoitaa ja kurssin vetää Leo Rongonen. Hinta välinevuokrineen noin 20 -150 euroa, omat välineet alentavat kurssin hintaa.

6. Moottorikurssi. Pidetään Diesel-kurssin pohjalta todennäköisesti syyskuussa; tarkempi aika ja muut yksityiskohdat päätetään myöhemmin. Ville Jaakola

7. Hätärakettiharjoitus. Oman harjoituksen järjestämistä selvitetään. Ellei se onnistu, tiedotetaan jäsenille, että halukkaat voivat osallistua HMPY:n harjoitukseen HMPY:n sääntöjen mukaan..

8. Uusien jäsenien perehdytystilaisuus järjestetään kesäkuun alussa ensimmäisenä telakkatalkoopäivänä. Paikka on Pyysaari.

9. CEVNI-kurssi järjestetään todennäköisesti helmikuussa kahtena peräkkäisenä iltana. Kurssin jälkeen on tentti. Hinta (sisältäen kirjan, tutkintomaksut ym.) tulee olemaan noin 55–60 euroa (riippuu kirjan hinnasta, tentti- ja todistusmaksusta ja mahdollisesta tilavuokrasta). Kurssipaikka, tarkka hinta ja aika tiedotetaan kun ne ovat selvillä. Kurssin tarkoituksena on antaa valmiudet SPV:n CEVNI-tentin läpäisemiseen. Tentin hyväksytysti suoritettuaan siitä saa todistuksen, joka oikeuttaa "I"-merkinnän saamiseen kansainväliseen huviveneen kuljettajakirjaan. Lasse

10. Ensiapukurssi järjestetään todennäköisesti maaliskuussa. Kurssi noudattaa DAN europen opetusohjelmaa ja siitä saa vastaavan todistuksen. Hinta 100 euroa/henkilö. Kurssipaikka ja tarkempi aika tiedotetaan kun ne ovat selvillä. Kurssille kysytään OP-kippareilta osallistumishalukkuutta. Jari

11. VHF-kurssia ei järjestetä tänä vuonna.

12. Eskaaderikoulutus. Käydään läpi eskaaderipurjehduksen vaatimuksia koti- ja ulkomailla tehtävää eskaaderipurjehdusta varten. Seuraavana päivänä purjehditaan eskaaderina valittuun kohteeseen. Hintana on kohdesataman mahdolliset satamamaksut + noin 5 euroa materiaalikuluja.

Sukellustoiminta

Toimikunnan tarkoituksena tulevalla kaudella on hoitaa poijujen tarkastussukellukset (Pyysaari, Pursiniemi) tarvittavat nosto- ja etsintäsukellukset (seuran sekä seuran jäsenten toimeksiannosta).

Laitetilanne. Laitteita ja varusteita on lähinnä toimikunnan jäsenten omaan käyttöön. 

Tiedottaminen

Kesällä 2012 uusitun nettisivuston www.htps.fi kehittämistä jatketaan. Tiedotustoimikunta tekee muutokset saadun palautteen perusteella. Syksyllä 2012 työn alle otetun keskustelupalstan rooli on mm. Facebookin käytön vuoksi menettänyt painoarvoansa.

Toimikunta julkaisee vuoden 2014 aikana neljä tiedotetta: tammi-, maalis- ja marraskuun alussa ilmestyvät seuratiedotteet, Veneilijän Muistio (VEMU) julkaistaan vapuksi. Toimikuntia on pyydetty valitsemaan keskuudestaan tiedotusyhdyshenkilöt, jotka ovat yhteydessä tiedotustoimikuntaan. Heidät koulutetaan myös osittain tiedotuskanavien käyttöön.

Jäsentiedote lähetetään jatkossa sähköpostilla ja paperilla vain niille joilla ei ole sähköpostiosoitetta. VEMU julkaistaan edelleen painetussa muodossa. Näiden lisäksi tiedotetaan jäsenille tapahtumista ja akuuteista asioista nettisivuilla ja sähköpostilla.

Toimikunta päivittää yhteistyössä johtokunnan kanssa uusille jäsenille suunnatun perehdytysoppaan talven 2014/2014 aikana.

Aikaisemmin suunnitelmissa ollen kriisiviestinnän sijaan tullaan tiedottamaan paremmin turvallisuuteen liittyvistä asioista. Kriisiviestintä tapahtuu viranomaisten toimesta. Sen sijaan Pyysaaren pelastussuunnitelma ja muut turvallisuuteen liittyvät ohjeet tullaan saattamaan jäsenistön tietoon.

90-vuotisjuhlajulkaisun (2015) suunnittelu aloitetaan kevään 2014 aikana.

Ohjelma- ja tapahtumatoiminta

Seuran yhteisiä tapahtumia ja ohjelmaa suunnittelee ohjelma- ja tapahtumatoimikunta. Perinteisiä toimikunnan järjestämiä tapahtumia ovat talvipäivät, lipunnosto ja -lasku.Lisäksi toimikunta ylläpitää kanttiinia telakointikaudella keväisin ja syksyisin sekä järjestää talkoopäivien muonituksen.

Vuoden 2014 tavoitteena pysyy toimikunnan jäsenten määrän lisääminen tai ainakin talkooväen lisääminen; erityisesti kanttiinitoimintaan tarvitaan lisäväkeä. Juhlatilaisuuksien ja muiden toimintojen ohjelmasuunnittelussa, järjestelyissä ja toteutuksessa tarvitaan moniosaamista.

Purjehtijan uintitreeni talvella. Suunnitelmissa on järjestää esim. neljän tunnin uintitreeni, jossa ideana on opettaa uintitekniikkaa sekä nuorille että aikuisille. Lisäksi ohjelmaan kuuluu veden varaan joutuneiden pelastaminen. Tilaisuutta suunnitellaan helmikuuksi, päivä olisi lauantai, klo 10–14. Yhteistyöstä on alustavasti sovittu Mäkelänrinteen uintikeskuksen ohjaajan kanssa. Osallistumisesta peritään pieni maksu, vähimmäisosallistujamäärä on 10 hlöä.

Talvipäivät lauantaina 8.3. klo 11.00 alkaen talkoiden ja talvileikkien merkeissä. Talvipäiville kokoonnutaan tänä vuonna Kansainvälisenä Naistenpäivänä! Toimikunta huolehtii hernekeiton, kahvin ja makeiden hankinnoista mutta tarjoilupuolelle pyritään saamaan talkooväkeä seuran miehistä.

Kanttiinit keväällä. Kanttiini palvelee veneiden vesille laskijoita kolmena viikonloppuna eli 5.–6.4. ja 12.–13.4. ravintolan keittiössä ja 26.–27.4. saunalla.

Lauantai 26.4. on Pyysaaren kevätsiivoustalkoopäivä, silloin talkoolaisille tarjotaan eväät. Pääsiäisenä mahdollisesti yhtenä päivänä kanttiini.

Lipunnosto keskiviikkona 30.4. Lipunnosto järjestetään Vapunaattona perinteisin menoin; tilaisuus alkaa seuran puheenjohtajan avaussanoilla ja lipunnostolla. Ruokailu toteutetaan "Vappulautasella" eli etukäteen ei tarvitse tilata annoksia. Pyritään saamaan paikalle tanssiorkesteri.

Lipunlasku lauantaina 27.9. Veneilykausi päättyy ja lippu lasketaan. Lipunlaskun ohjelmaa suunniteltaessa otetaan yhteyttä Junnutoimikuntaan. Ideana on koko perheen yhteinen tilaisuus, jossa purjehdusta aloittelevat lapset ja nuoret saavat nykyistä enemmän kokeneiden purjehtijoiden huomioita. Ohjelmassa kaikenikäisille sopivaa musiikkia. Ruokailusta sovitaan ravintolanhoitajan kanssa.

Kanttiinit syksyllä. Kanttiini palvelee veneiden nostajia neljänä viikonloppuna eli 4.–5.10., 11.–12.10., 18.–19.10. ja 25.–26.10.

Pikkujoulut. Pikkujoulujen järjestämisestä toimikunta päättää vuoden 2014 saadun palautteen ( kysely syyskokouksessa) jälkeen.

Katsastustoiminta

Uusia katsastajia rekrytoidaan. Katsastustoiminnan hyvä pyörittäminen edellyttää 8-10 katsastajaa, mutta tällä hetkellä (syksy 2014) vain viidellä seuran katsastajalla on katsastuslupa voimassa vuodenvaihteen jälkeen. SPV:n katsastajakursseja järjestetään tammi- ja helmikuussa, joten siihen mennessä on uusia osallistujia löydyttävä.

Runkokatsastus järjestetään kevättalkoiden yhteydessä ja alkukesästä tehdään veneiden normaalit katsastukset keskiviikkoiltaisin. Sammutintarkastus järjestetään toukokuun alussa äitienpäiväviikonlopun lauantaina. Mikäli kysyntää on riittävästi, järjestetään myös nestekaasulaitteiden yhteistarkastus.

Vanhaan tapaan katsastajat huolehtivat myös seuran perälippujen myynnistä. Katsastajien käytössä on myös tähystyskamera (endoskooppi), jollaista vaativiin tarkastuksiin voi heiltä pyytää apua.

Pursiniemi

Pursiniemen päätapahtumia ovat juhannusjuhlat ja juniorien leiri.

Pursiniemen aluetta ja paikkoja pidetään kunnossa ja parannellaan monin tavoin. Työlistalla on ainakin:

  • astianpesupisteen vedenpoiston ohjaaminen ympäristöystävällisemmin
  • teltanpohjien kyllästäminen
  • metalliromun poisto
  • metsään vielä jääneen polttopuun kuljetus halkovajalle
  • saunan katon höyrysulun uusiminen
  • Kalasataman sähkövian selvittäminen
  • päälaiturin vinotuen (teräspalkki) uusiminen.

 

Toimintakalenteri 2014

Alla kokouksessa hyväksytty tapahtumakalenteri.

Katso päivitetty tapahtumalistaus nettisivujemme tapahtumakalenterista!

Tyyppi Ajankohta Mitä tapahtuu
Koulutus Helmikuu, kaksi iltaa CEVNI-kurssi
Tapahtuma   Uintitreeni 4 tuntia
Tapahtumat ja talkoot la 8.3.2014 klo 11 Talvipäivät ja talkoot
Koulutus xx.- xx.3. EA-kurssi
Jäsenkokous ma 24.3. klo 18.00 Vuosikokous
Talkoot xx.4. Kiinteistötalkoot
Satama ja tapahtuma la – su 5. – 6.4. Kanttiini auki (jos talkooväkeä riittää)
Satama ja tapahtuma la – su 12. – 13.4. Kanttiini auki (jos talkooväkeä riittää)
Satama ja tapahtuma la – su 26. – 27.4. Kanttiini auki (jos talkooväkeä riittää)
Talkoo la 26.4. klo 10.00 Kevätsiivoustalkoot; panemme Pyysaaren lipunnostokuntoon
Satama la 26.4. Runkokatsastus (keille vuorossa)
Tapahtumat ke 30.4. klo 18.00 Lipunnosto, Veneilijän muistio ilmestyy
Tapahtumat to 1.5. klo 12.00 Ravintola aukeaa yleisölle
Junnut la 3.5. klo 14.00 Junnutalkoot kauden aluksi ?
Koulutus ma 7.5. klo 18.00 Köysikurssi 1/3
Satama ke 7.5. klo 18.00 Katsastus
Junnut Ke 7.5. klo 17.30 Junnuilta
Satama la 10.5. klo 10:00 Sammutintarkastus
Kilpa ti 13.5. Harjoituskilpailu
Koulutus ke 14.5. klo 18.00 Köysikurssi 2/3
Satama ke 15.5. klo 18.00 Katsastus
Junnut Ke 15.5. klo 17.30 Junnuilta
Kilpa ti 20.5.2014 Kultamalja 1
Koulutus ke 21.5. klo 18.00 Köysikurssi 3/3
Satama ke 21.5. klo 18.00 Katsastus
Junnut Ke 21.5. klo 17.30 Junnuilta
Kilpa la 24.-su 25.5.2014 Emäsalon Lenkki?
Kilpa ti 27.5.2014 Kultamalja 2
Satama ke 28.5. klo 18.00 Katsastus
Junnut Ke 28.5. klo 17.30 Junnuilta
Koulutus ma 2.6. Purjehtijakurssi alkaa
Koulutus ti 3.6 Purjehtijakurssi 2. Ilta
Kilpa ti 3.6.2014 Kultamalja 3
Koulutus ke 4.6 Purjehtijakurssi 3.ilta
Satama ke 4.6 klo 18.00 Katsastus
Junnut Ke 4.6. klo 17.30 Junnuilta
Koulutus pe 6.6 Purjehtijakurssi 4. ilta
Koulutus la – su 7.6. – 8.6. Purjehtijakurssi 5. ja 6. päivä
Kilpa ti 10.6.2014 Kultamalja 4
Koulutus Ke 11.6. klo 18 Uusien jäsenten perehdytys Pyysaaressa junnu/koulutustilassa
Satama ke 11.6 klo 18.00 Katsastus
Talkoo ke 11.6. klo 17:00 telakkatalkoot, jolloin telakka saatetaan kesäkuntoon kun veneet jo ovat vesillä
Junnut Ke 11.6. klo 17.30 Junnuilta
Talkoo to 12.6. klo 17:00 telakkatalkoot 2. päivä
Kilpa la 14.6.2014 Vuosipäiväkilpailu, 1.kilpailupäivä
Kilpa su 15.6.2014 Vuosipäiväkilpailu 2. kilpailupäivä
Kilpa ti 17.6.2014 Naisten Malja 1
Satama ke 18.6 klo 18.00 Katsastus
Tapahtuma 20. – 22.6. Pursiniemen juhannus
Junnut 23.6. – 29.6. Junnuleiri Pursiniemessä
Satama ke 25.6 klo 18.00 Katsastus
Kilpa la 28.6.2014 Helsingin Regatta 1. kilpailupäivä
Kilpa su 29.6.2014 Helsingin Regatta, 2. kilpailupäivä
Kilpa ti 5.8.2014 Harjoituskilpailu
Kilpa ti 12.8.2014 Krunika Race 1
Junnut ke 13.8. klo 17.30 Junnuilta
Koulutus 14.8. – 16.8.2014 Melontakurssi
Kilpa ti 19.8.2014 Krunika Race 2
Junnut ke 20.8. klo 17.30 Junnuilta
Kilpa Pe – su 21. – 24.8. Kansaveneiden SM-kisat ja Louhien luokkamestaruuskisat
Koulutus su 24.8. Päällikkö- ja perämieskurssi, 1. Osa
Kilpa ti 26.8.2014 Krunika Race 3
Junnut ke 27.8. klo 17.30 Junnuilta
Koulutus pe –su 28..- 31.8 Päällikkö- ja perämieskurssi, 2. Osa
Kilpa ti 2.9.2014 Krunika Race 4
Junnut ke 3.9. klo 17.30 Junnuilta
Kilpa ti 9.9.2014 Krunika Race 5
Talkoo ke 10.9. klo 17:00 syystelakkatalkoot, jolloin Pyysaari laitetaan telakointikauden edellyttämään kuntoon (1. päivä)
Junnut ke 10.9. klo 17.30 Junnuilta
Talkoo to 11.9. klo 17:00 syystelakkatalkoot, jolloin Pyysaari laitetaan telakointikauden edellyttämään kuntoon (2. päivä)
Kilpa ti 16.9.2014 Naisten malja 2
Junnut ke 18.9. klo 17.30 Junnuilta
Kilpa la 20.9.2014 Tasoitusmalja
Junnut ke 24.9. klo 17.30 Junnuilta
Tapahtuma la 27.9. klo 18.00 Lipunlasku
Satama ja tapahtuma la – su 4. – 5.10. Kanttiini auki (jos talkooväkeä riittää)
Satama ja tapahtuma la – su 11.- 12.10. Kanttiini auki (jos talkooväkeä riittää)
Satama ja tapahtuma la – su 18 – 19.10. Kanttiini auki (jos talkooväkeä riittää)
Satama ja tapahtuma la – su 25 – 26.10. Kanttiini auki (jos talkooväkeä riittää)
Jäsenkokous ma 24.11. klo 18.00 Syyskokous

Kalenteri ja tapahtumat

tammikuu 2020
M T K T P L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ti syys 24 @18:00 - 09:00PM
Naisten Malja II
la syys 28 @12:00 - 03:00PM
Tasoitusmalja
su syys 29 @11:00 - 04:00PM
Seasons End -kilpailu
ma marras 25 @18:00 -
Syyskokous

 

Facebook Suomen Purjehdus ja Veneily Työväen Urheiluliitto ry