Toiminta- ja muita suunnitelmia

Toimintasuunnitelma 2009

Seura

Helsingin Työväen Pursiseuran vuoden 2009 erityisenä tehtävänä on vuoden 2010 85-vuotisjuhlaan valmistautuminen sekä Emäsalon Lenkin 60-vuotisjuhlakilpailun järjestäminen 2009.
Huolehdimme edelleen kotisatamapalveluiden kestävästä ylläpidosta sekä edistämme purjehduskilpailuja, nuorison purjehduskasvatusta ja muuta veneily­harrastusta. Näiden saavuttamiseksi huolehdimme kaluston ja tilojen ylläpidosta kestävällä tavalla ja panostamme tärkeiden toimintamuotojen tukemiseen viime talven kehittämisseminaarissa esitettyjen painopisteiden mukaisesti.

 

Sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten lisäksi järjestetään seuran perinteiset tapahtumat: talvipäivä, lipunnosto Pyysaaressa vappuaattona, juhannusjuhla Pursi­niemessä, lipunlasku Pyysaaressa syyskuun lopulla ja pikkujoulujuhlat.
Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Eri toimikunnat kokoontuvat käytännön tehtävien edellyttämässä laajuudessa.

Kilpailut

Ensimmäisestä Emäsalon Lenkki -kilpailusta on nyt 60 vuotta, se on purjehdittu joka kevät. Kilpailun varhaisella ja perusteellisella valmistelulla pyritään mahdollistamaan lähdön palauttaminen Pyysaareen, niin että voidaan järjestää meillä oheistapahtumia.
Seura järjestää vuosipäiväkilpailun ja tasoitusmaljan. Avoimen juniorikilpailun "Pyyn Pyrähdys" onnistuminen Zoom8-veneille pyritään turvaamaan lisäämällä tiedotusta. Tiistaikilpailut järjestetään edelleen avoimina myös muiden seurojen jäsenille.
Tärkeitä yhteistapahtumia muiden helsinkiläisseurojen kanssa on perinteinen Helsingin Regatta sekä osallistuminen elokuussa järjestettävien suurten Junioriluokkien suomenmestaruuskilpailujen järjestämiseen Helsinki Sail Racing Management ry:n organisaatiossa. Tällä toiminnalla tähdätään myös seurojen yhteisen kilpailuosaamisen kasvattamiseen. Oman kilpailutoimikuntamme jäsenten koulutukseen panostetaan erityisesti ja uusia etsitään.

Talkoot

Talkoita tehdään aikaisempien vuosien laajuudessa. Vuona 2009 jatketaan  Pyysaaren toimivuuden ja siisteyden parantamista yhtenäisen suunnitelman pohjalta. Edelleen luvassa on entisten vuosien tapaan talvipäivätalkoot, kevättalkoot, telakkatalkoita, syystalkoot ja erilaisia täsmätalkoita sekä Pursiniemen perinteiset talkoot. Talkoo­toimikunta  tehostaa talkoiden markkinointiponnistuksia.

Satama ja telakka

Sataman ja telakan kaluston rauhallista uusimista jatketaan.
Liikuntavirasto kunnostaa Pyysaaren laitteita talvella 2009. Rantamuuria jatketaan saaren luoteiskulmassa vieras- eli aisalaiturin ranta-arkkuun asti, kaikille laitureille asennetaan tikkaat mahdollistamaan veteen pudonneiden ylöspääsy sekä pitkän laiturin kiinnitysparrut uusitaan.
Kun rantamuurin jatko vieraslaiturin luona on toteutettu, seura laajentaa telakka-alueen päällystettä sekä laittaa vesipisteen ja sähköt myös telakan länsipäähän ja aisalaituriin. Nostoradan vaunu uusitaan ja mastosaksien turvallisuutta kohennetaan.
Poijukettinkien tarkastus- ja vaihtotahtia kiihdytetään, koska ongelmia on alkanut esiintyä tiuhaan. Jokainen poiju koetetaan tarkastaa joka kolmas vuosi. Ylikulkusillan länsisivulle lisätään viisi poijua, kaksi vanhoilta paikoilta ennestään puuttuvaa ja kolme kokonaan uutta venepaikkaa.
Septityhjennyspiste pidetään toiminnassa koko purjehduskauden ajan (toukokuusta lokakuuhun). Valvontakamerajärjestelmän hankkimista vartiovuorojärjestelmän tueksi tutkitaan. Vartiovuorojen suhteen noudatetaan vuonna 2007 käyttöön otettua järjestelmää eli 2 vuoroa/venekunta.
Veneiden teknisen turvallisuuden lisäämiseksi pyritään luomaan järjestely, jossa pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat veneenomistajat voisivat jättää turvalliseen paikkaan veneensä avaimen hätätilanteita varten.
Venepaikkojen käyttöaste on hyvin lähellä optimaalista, tarvetta aktiiviseen markkinointiin ei ole. Kun pitkän laiturin venepaikat tarpeen mukaisesti levennetään ja niitä vähennetään, jäljelle jää 127 venepaikkaa (joista tällä hetkellä vapaina on 7). Telakalla on nyt 93 venettä, vapaata tilaa ei käytännössä ole. Kevytveneiden ja kanoottien sijoituspaikkoja kehitetään. Ylikulkusillan ja Vapun laiturin väliin raivataan soutuveneille valkama.

Pyysaaren kiinteistöjen kunnossapito

Ravintolan keittiön työolosuhteita parannetaan korjaamalla ilmanvaihtoa ja lisäämällä uusi korvausilmakanava laadittujen suunnitelmien pohjalta.
Muuten rakennusten ylläpidossa pitäydytään pienimuotoisessa ylläpitotehtävissä. Tehtyä sähköremonttia täydennetään korjaamalla ja hieman täydentämällä kentän valaistusta ja pistorasioita.
Talvisin huolta aiheuttanut vesijohtoliittymän eristys ja lämmitys on järjestettävä pysyvästi kuntoon yhteistyössä kaupungin kanssa.
Telakkahallin varustusta parannetaan hankkimalla poikittaisiin venekiskoihin kunnolliset teräsjalat. Selvitetän palovarointinjärjestelmän kahnnimista Pyysaaren rakennuksiin.

Ympäristöasiat

Vuonna 2009 Pyysaaren ympäristön hoidossa keskitytään ylläpitoon. Tähän kuuluu puuston ja muun kasvillisuuden kunto, jätehuolto, rakennusten ympäristö ja yleinen siisteys. Lehtoalueen ja ravintolan viherympäristön viimeistelyyn kiinnitetään vielä huomiota.
Puustosta huolehditaan kymmenien vuosien jänteellä. Pyysaaren ympäristösuunnitelman mukaisesti istutettiin telakka-aluetta reunustavalle puistoalueelle tervaleppien taimia, joita hoidetaan.
Kompostin suurin täyttäjä on edelleen ravintola. Kompostin hoitaminen on tärkeää, koska kompostin avulla kevennetään merkittävästi muuta jätehuoltoa. Ympäristötoimikunta huolehtii kompostin toiminnasta kesäaikana. Kompostimultaa käytetään saaren viheralueilla. Ongelmajätepisteen käyttöä seurataan, ja sitä kehitetään tarpeen vaatiessa. Selvitetään mm. paperi- kartonki- ja lasijätteen keräämistä ja kierrätystä.
Yleistä siisteyttä ja järjestystä saaressa pyritään ylläpitämään tarttumalla ongelmiin jo ennen kuin ne ehtivät paisua. Ympäristötalkoita järjestetään tarpeen mukaan, yhteis­työssä talkootoimikunnan kanssa.

Nuorisotoiminta

Junioritoiminnan rungon muodostavat Pyysaaressa kevät- ja syyskaudella torstai-iltaisin pidettävät junnuillat. Juniorileiri Pursiniemessä järjestetään perinteen mukaan Juhannuksen jälkeisellä viikolla. Aloittelijoiden jollakurssi järjestetään Pyysaaressa kesäkuun alussa. Zoom8 ja Optimisti -luokkien kilpailu Pyyn Pyrähdys järjestetään jälleen elo–syyskuun vaihteessa, tavoitteena kannustaa nuoria mukaan kilpailutoimintaan.
Toiminnan voimavaroja saadaan Kruunuvuoren alueen seurojen yhteistyöllä ja tiivistä yhteistoimintaa junioritoiminnassa jatketaan Katajanokan Venekerho ry:n kanssa.
Seura pyrkii myös avustamaan halukkaita junioreita osallistumaan myös muihin lähiseudun avoimiin optari- tai Zoom-kisoihin.

Koulutus

Koulutustoimikunnan ohjelmassa on sekä edullista jäsenkoulutusta että suurelle yleisölle suunnattuja HTPS:n purjehduskoulun kursseja. Moniin jäsenkoulutuksenkin tilaisuuksiin pääsevät myös vieraat. Yhteistyö Helsingin Navigaatioseuran kanssa tarkoittaa sitä, että kummankin järjestön jäsenet voivat ottaa osaa molempien tilaisuuksiin samoilla ehdoilla.
Veneturvallisuusilta pidetään 29.1.2009 Akatemiaklubilla. Tilaisuudessa kuullaan miksi veneturvallisuus ja veneiden katsastusvarusteista huolehtiminen on tärkeää.  Aiheeseen meitä perehdyttää veneturvallisuuden kokenut konkari ja katsastajien kouluttaja Yrjö Santaholma SPL:n veneilyturvallisuusjaostosta. Kaikille avoin, maksuton tilaisuus.
Kilpailusäännöt tutuksi on uusi kurssi, joka järjestetään muutamana iltana tammi-helmikuussa.
Köysikurssi pidetään vanhaan tapaan toukokuun aikana. Kurssikokonaisuus koostuu kolmesta illasta, 12.5., 19.5. ja 26.5. kello 18 alkaen Pyysaaressa. Kurssi päättyy kunakin iltana noin kello 21. Kouluttajana on Lasse Holmström. Kurssi on avoin kaikille ja maksuton. Oppilaita otetaan enintään 20 henkilöä. Purjehtijakurssilaisilla on etuoikeus.
Alkusammutuskurssi pidetään maaliskuun alussa. Hinta 10 euroa / henkilö. Järjestetään mahdollisesti yhdessä Helsingin navigaatioseuran kanssa.
HTPS:n purjehduskoulu järjestää purjehtijakurssin 1.6. – 7.6. siten, että maanantai- ja tiistai-iltana on teoriajaksoja. Keskiviikko- ja perjantai-iltana sekä lauantaina ja sunnuntaina ollaan merellä. Tukisatamana on Pyysaari. Kurssi on tarkoitettu purjehdusharrastusta aloitteleville, eikä siis edellytä aikaisempaa kokemusta. Purjehtijakurssi antaa valmiuden toimia köliveneen miehistön jäsenenä. Kurssin opettajina toimivat Lasse Holmström, Ville Jaakola, Markku Lehtola, Helena Venäläinen, Jouni Kivirinne, Matti Salovaara, Heikki Järvinen ja Veikko Pilvi. Oppilaita otetaan enintään 16 henkilöä. Hinta on jäsenille 170 ja muille 340 euroa.
Perämieskurssi ja päällikkökurssi ovat molemmat 23.8. ja 28.–30.8.2009 jos opettajat ym. yksityiskohdat saadaan järjestettyä. Hinta on jäsenille 300 ja muille 400 euroa sisältäen ruokailut.
Moottorikurssi järjestetään syksyllä.
Hätärakettiharjoitus on taas Helsingin Meripelastusyhdistyksen järjestämänä. Halukkaat HTPS:n jäsenet pääsevät mukaan HMPY:n sääntöjen mukaisesti.
Uusien jäsenien perehdytystilaisuus järjestetään viimekeväiseen tapaan. Esittelyssä on johtokunnan jäseniä ja Pyysaaren paikkoja ja toimintoja.
Veneenhallintakurssia selvitetään ja se järjestetään jos siihen on mahdollisuuksia.

Tiedottaminen

Seuran nettipalveluun kuuluu www-sivut www.htps.info sekä keskustelupalsta Seuran Jutut, mikä toimii myös sähköpostilistan osoitteistona. Sen avulla lähetetään tarpeen vaatiessa jäsenille 4–8 sähköpostikirjettä ajankohtaisista asioista.
Julkaistaan taas neljä tiedotetta, mm. kaksi jäsenkirjettä ja Veneilijän muistio. Myös laskujen yhteydessä on tiedotteita. Pyysaareen liittyviä opasteita edelleen parannellaan.
Emäsalon Lenkin juhlavuoden kunniaksi julkaistaan pieni juhlakirja myyntiin sekä jaettavaksi kilpailun osallistujille.

Vapaa-aikatoiminta

Vapaa-ajan toimikunta järjestää seuran jäsenille perheineen iloista yhdessäoloa yhteishengen ylläpitämiseksi sekä tukee toiminnallaan seuran taloutta. Kanttiinissa järjestetään tarjottavaa telakkaviikonloppuisin keväisin ja syksyisin. Toimikunta järjestää seuran Talvipäivät maaliskuun alussa sekä Pikkujoulut marraskuun lopussa sekä tarvittaessa tukee muitakin tapahtumia kauden aikana.

Katsastustoiminta

Katsastus ja veneiden tarkastus jatkuvat edellisten vuosien tapaan saavutetulla hyvällä tasolla. Katsastajia koulutetaan lisää tarpeen mukaan ja katsastuslupien ajan tasalla olosta huolehditaan. Runkokatsastus järjestetään kevättalkoiden yhteydessä ja alkukesästä tehdään veneiden normaalit katsastukset keskiviikkoiltaisin.
Sammutintarkastus järjestetään toukokuun alkupuolella ja kysynnän mukaan myös nestekaasulaitteiden yhteistarkastus. Katsastusten yhteydessä varmistetaan myös veneenomistajien tietoisuus vesikulkuneuvojen uusista rekisteröintimääräyksistä.
Katsastustoimikunta huolehtii perälippujen myynnistä.

Pursiniemi

Pursiniemen päätapahtumia ovat juhannusjuhlat ja juniorien leiri.
Aluetta ja paikkoja pidetään kunnossa ja parannellaan monin tavoin. Uudet pysyvämmät telttapohjat suunnitellaan ja toteutetaan junnuleirejä varten yhdessä junioritoimikunnan kanssa. Siihen anotaan nuorisotoiminnan avustusta.
Rakennushankkeisiin kuuluu pienen kalustovajan rakentaminen. Käymälöihin hankitaan paremmat alusastiat ja helppokäyttöisempi tyhjennyssysteemi sekä nesteiden poisto turvesuodatuksen kautta. Päälaiturin kiinnityslenkit uusitaan ja sinne hankitaan valo. Ulkovalojen ohjaus mahdollistetaan myös tuvasta. Ympäristön parantamiseen liittyy ongelmajätteiden poisvienti.

Toimintakalenteri 2009

Toteutunut toimintakalenteri on tässä.

Suunnitelma on hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2008

 

Kalenteri ja tapahtumat

tammikuu 2020
M T K T P L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ti syys 24 @18:00 - 09:00PM
Naisten Malja II
la syys 28 @12:00 - 03:00PM
Tasoitusmalja
su syys 29 @11:00 - 04:00PM
Seasons End -kilpailu
ma marras 25 @18:00 -
Syyskokous

 

Facebook Suomen Purjehdus ja Veneily Työväen Urheiluliitto ry