Emäsalon lenkin 2018 purjehdusohjeet

Emäsalon lenkin 2018 purjehdusohjeet

LYS ja MR

 1. Säännöt

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusääntöjä, Suomen Purjehtijaliiton

määräyksiä, osallistuvien luokkien sääntöjä, meriteiden sääntöjä, Suomessa

sovellettavaa LYS-sääntöä ja näitä purjehdusohjeita.

1.1 Poikkeukset

Purjehduksen kilpailusääntöjen osa 2 - Kun veneet kohtaavat - korvataan

meriteiden sääntöjen osalla B - Ohjaus- ja kulkusäännöt - auringon laskun ja

nousun välisenä aikana klo 22.48 - 03.54. Lisäksi kilpailijoita muistutetaan

säännöstä 48

 1. Tiedotukset kilpailijoille

Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee

Pyysaaressa.

 1. Purjehdusohjeiden muutokset

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan nähtäväksi ilmoitustaululle

16.6.2018 ennen klo 15.00.

 1. Kilpailun aikataulu

Ensimmäinen lähtö on 16.6.2018 klo 16.00 ja seuraavat lähdöt oheisen lähtöohjelman mukaisesti.

 1. Lähtöviestit

Lähtöviestit on ilmoitettu lähtöohjelmassa.

 1. Lähtölinja

Lähtölinja sijaitsee Pyysaaren ja Kulosaaren välisessä salmessa. Lähtölinjan

suunnan merkitsevät kaksi valkoista linjakolmiota Pyysaaren rannassa. Linjan

pituutta rajoittavat kaksi oranssinväristä poijua.

 1. Rata

Emäsalon Lenkki 2018 purjehditaan seuraavasti:

 • lähtölinjalta Haminasalmeen ja
 •  Bodön pohjoispuolelta,
 • Emäsalon ympäri vastapäivään
 • Haminasalmeen ja
 • maalilinjalle, Pyysaaren edustalla.

 

HUOM. MR-luokka (monirunkoveneet) purjehtii Haminansalmen sijaan Kustaanmiekasta.

 

Välittömästi Vasikkasaaren eteläpuolella olevien, yhden länsi- ja kahden

etelämerkin muodostamaa kolmiota ei saa leikata (ks. Haminasalmen reitti).

Seuraavat merimerkit sivuutetaan väylän puolelta:

 • Kuninkaansaaren pohjoispuolella oleva pohjoismerkki,
 • Kuninkaansaaren ja Santahaminan välissä olevat kolme itä- ja kolme

länsimerkkiä,

 • Santahaminan kaakkoispuolella oleva etelämerkki (60 7,8’ ja 25 5,7’ –

WGS-84),

 • Furuholmenin pohjoismerkki.
 • Onaksen eteläpuolella Björnhällenin (60 11,0’ ja 25 32,7’)

vasemmanpuoleinen merkki ja

 • Furuholmenin pohjoismerkki.

Reittipiirros 

Haminasalmen reittiRadan pituus on 58,5 mpk (MR 60mpk). Rataa ei lyhennetä. (muutos sääntöön 32)

Kilpailijoita varoitetaan:

 • Mustan Hevosen kaakkoispuolen 2,7m:n matalikosta (merkitty

eteläpoijulla)

 • Björnhällennin ja Rönnskärin välisestä 0,5 m matalasta (60 11,1´ ja 25

33,4´ -WGS-84)

 • Rönnskäristä kaakkoon olevan luodon eteläpuolella olevasta

vedenalaisesta kivestä (n. 30m rannasta)

 • Ådholmenin itäpuolella olevan saaren länsipuolella olevasta matalasta
 • Vuosaaren satamaväylän ja Porvoon öljysataman liikenteestä
 1. Lähtö

Kilpaillevat veneet lähetetään liitteenä olevan lähtöohjelman ilmoittamassa

järjestyksessä.

Purjehdusten lähettämisessä käytetään seuraavaa menettelyä (tämä muuttaa

sääntöä 26):

 1. pienimmällä LYS-kertoimella purjehtivien 1-runkoisten veneiden

lähettämisessä käytetään sääntöä 26 – viestilippu E;

 1. tämän jälkeen nostetaan viestilippu D yhtä minuuttia ennen seuraavaa

lähtöä (minuutin viesti) ja annetaan äänimerkki;

 1. lähtöhetkellä lasketaan lippuviesti D ja annetaan äänimerkki;
 2. seuraavat kilpailijat lähetetään nostamalla äänimerkin kera vuorotellen

viestilippuja E ja D minuuttia ennen lähtöhetkeä ja laskemalla ne

lähtöhetkellä äänimerkin kera;

 1. Monirungot ja F18-luokka lähetetään aikaisintaan klo 18:00

säännön 26 mukaisesti; lippuviesti F

8.1 Lähtöjen lykkääminen

Vielä lähettämättömien kilpailijoiden lähtöä voidaan lykätä viirillä AP, yhdessä

numeroviirin kanssa siten, että:

 1. numero 1 merkitsee kaikkien vielä lähettämättömien veneiden lähtöjen

lykkäämistä 10 minuutilla

 1. numero 2 -,,- 20 minuuutilla
 2. numero 3 -,,- 30 minuutilla jne.

 

 1. Luokat

Kilpailu purjehditaan seuraavissa luokissa

 • LYS 3 (köliveneet -1.10)
 • LYS 2 (köliveneet 1.11-1.16)
 • LYS 1 (köliveneet 1.17-)
 • MR (monirunkoveneet)

Takaisinkutsun (yksittäinen palautus) noudattamatta jättäminen aiheuttaa 5 %

lisäyksen purjehdittuun aikaan. Veneiden, joiden minuutin viestiä ei ole annettu,

tulee pysytellä loitolla lähtöalueesta ja kaikista veneistä, joille kyseinen viesti on

annettu.

 1. Laivaliikenteen väistäminen

Ahtaalla väyläosuudella kilpaileva vene voi käyttää konetta tai melaa

väistääkseen kauppa-alusta, mikäli tyven estää ohjailun eikä väistäminen

purjehtimalla ole mahdollista (sääntö 42.3(h)). Muuten kuin purjeiden avulla

etenemisestä on tehtävä kilpailulautakunnalle raportti, josta ilmenevät:

tapahtuma-aika, väistetyn kauppa-aluksen nimi, sijainti väylällä väistön alkaessa,

sijainti väistön loppupisteessä väylän ulkopuolella ts. kun koneella aikaansaatu

liike veteen nähden on pysähtynyt, sekä tapahtuman nähneet todistajat.

Kilpailulautakunta tekee raportin ja saamiensa todistajalausuntojen perusteella

päätöksen purjehdusajan muuttamisesta.

Tämä muuttaa sääntöä 42.1

 1. Järjestäjän valvontaveneet

Järjestäjän asettamat valvontaveneet on merkitty valkoisella lipulla, jossa tekstinä SAFETY tai RC.

 1. Maalilinja

Maalilinja on Pyysaaren edustalla ja sen merkkeinä ovat Pyysaaressa olevat

valkoiset linjakolmiot ja kaksi oranssia poijua.

 1. Aikaraja

Maali suljetaan su 17.6.2018 klo 18.00. Tämän jälkeen maaliin saapumatta jääneet kilpailijat katsotaan purjehduksensa keskeyttäneiksi.

Jos vene keskeyttää kilpailun, on siitä ilmoitettava ensi tilassa

kilpailulautakunnalle, puhelin 050-5678383.

 1. Tuloslaskenta

LYS-luokat: LYS- tasoitussäännön aikaa ajalle-menetelmän mukaan.

MR: oman luokkansa AHK

 1. Varustetarkastukset

Kilpailulautakunta voi kutsua veneitä varustetarkastukseen. Tarkastuksesta

kieltäytyminen johtaa 5% lisäykseen purjehdittuun aikaan.

 1. Protestit

Protestiaika päättyy yhden tunnin kuluttua kilpailun viimeisen veneen

maaliintulosta. Muutoin protestit on jätettävä sääntöjen määräämällä tavalla.

Protestikäsittelyt aloitetaan Pyysaaressa 17.6.2018, aikaisintaan klo 15.00.

 1. Palkinnot

Kaikki LYS ja MR-luokkien veneet osallistuvat kilpailuun ”Tasavallan Presidentti

Mauno Koiviston kiertopalkinnosta”, jonka saa vuodeksi haltuunsa se vene, jolla

on nopein purjehdusaika. Monirunkoluokan purjehdusaika suhteutetaan radan pituuteen kaavan 58,5/60xpurjehdusaika mukaan palkinnon voittajaa ratkaistaessa. Muut palkinnot SPV:n suositteleman kaavan mukaisesti.

 1. Palkintojen jako

Emäsalon Lenkin palkinnot jaetaan Pyysaaressa sunnuntaina 17.6.2018 klo

18.00 tai lopullisen tuloslaskennan selvittyä.

Hyvää kilpailua!

 1. Pyysaaressa on sauna lämmitettynä kilpailijoille maaliin tultaessa.

Kilpailukalenteri

tammikuu 2020
M T K T P L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ei tapahtumia

 

Facebook Suomen Purjehdus ja Veneily Työväen Urheiluliitto ry